Aýratyn önümler

 • “Ilki bilen müşderi, ilki hyzmat et” şazadasyna ynanýarys.Customershli müşderilere hödürläp biljek iň gowy hyzmatymyzy hödürleýäris.“Ilki bilen müşderi, ilki hyzmat et” şazadasyna ynanýarys.Customershli müşderilere hödürläp biljek iň gowy hyzmatymyzy hödürleýäris.

  HYZMAT

  “Ilki bilen müşderi, ilki hyzmat et” şazadasyna ynanýarys.Customershli müşderilere hödürläp biljek iň gowy hyzmatymyzy hödürleýäris.
 • 4.Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri ähli görnüşli gaplaýyş maşynlaryny öndürýäris we satýarys.4.Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri ähli görnüşli gaplaýyş maşynlaryny öndürýäris we satýarys.

  Hünärment

  4.Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri ähli görnüşli gaplaýyş maşynlaryny öndürýäris we satýarys.
 • Bütin dünýäde hyzmatdaşlygyň hyzmatdaşlyk ulgamyny döretdik.Bütin dünýäde hyzmatdaşlygyň hyzmatdaşlyk ulgamyny döretdik.

  HYZMATDAŞ

  Bütin dünýäde hyzmatdaşlygyň hyzmatdaşlyk ulgamyny döretdik.
 • Bizde gaty tejribeli R&D topary bar, gaplamak maşynlaryny we ähli degişli esbaplary ökde.ODM we OEM yslaryny elmydama garşylaýarys.Bizde gaty tejribeli R&D topary bar, gaplamak maşynlaryny we ähli degişli esbaplary ökde.ODM we OEM yslaryny elmydama garşylaýarys.

  ODM / OEM

  Bizde gaty tejribeli R&D topary bar, gaplamak maşynlaryny we ähli degişli esbaplary ökde.ODM we OEM yslaryny elmydama garşylaýarys.

BIZ hakda

2010-njy ýylda döredilen “Yuheng Packing Technology Company”, ähli gaplaýyş maşynlaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji.Biz Henan welaýatynyň Zhengzhouou şäherinde ýerleşýäris we transportda amatly.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat işgärlerimiz bilen gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.

GÖRNÜŞ ARERI

Müşderi sapary

Al Algerirden, Müsürden, Eýrandan, Günorta Afrikadan, Hindistandan, Malaýziýadan we beýleki Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryndan Eastakyn Gündogara we Günorta Amerika çenli dünýäde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

 • müşderi (9)
 • müşderi (1)
 • müşderi (4)
 • müşderi (3)
 • müşderi (8)
 • müşderi (6)
 • müşderi (5)
 • müşderi (2)